อยากได้เงิน อยากมีรายได้ iFM คือ ปรากฎการณ์ใหม่ ของการรายได้เสริมที่ยั่งยืน แค่บอกต่อ...ก็มีรายได้ สมัครฟรี!!

 

 

คลิกเพื่อกรอกข้อมูลสนใจสินเชื่อ
  

 

ความเป็นมาของโครงการ
         
(AI Jualah) อัลญุอาละฮ์ คือ การผูกพันค่าตอบแทนที่กำหนดแน่นอนให้แก่การทำงานที่แน่นอนรู้กันเป็นอย่างดี เพื่อผู้นั้นสามารถทำภารกิจได้บรรลุผลที่ตั้งไว้
          โครงการ IBank Family Member (IFM) เป็นการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาช่องทางการเข้าถึงลูกค้ารูปแบบใหม่ นอกเหนือไปจากการใช้เครือข่ายสาขา โดยสมาชิกในโครงการจะได้รับผลตอบแทน เมื่อแนะนำลูกค้ามาใช้บริการที่ธนาคารนำมาเสนอต่อลูกค้าผ่านโครงการ IFM ถ้าสมาชิก IFM มีจำนวนสมาชิกในเครือข่ายมากขึ้น สมาชิกผู้แนะนำจะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยมีระดับชั้นการแนะนำสมาชิก 4 ระดับ สมาชิก IFM จะได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง ซึ่งจะเป็นไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน Eligble Products* โดยสมาชิก IFM จะได้ผลตอบแทนเมื่อลูกค้าที่แนะนำมาให้กับธนาคารได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อและชำระค่างวดสินเชื่อตรงตามเวลาที่กำหนด ธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่สมาชิก IFM เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร
          **Eligble Products คือผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ธนาคารนำเข้าสู่โครงการ IFM ธนาคารจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป พร้อมกับเงื่อนไขการแบ่งปันรายได้ระหว่างสมาชิก IFM กับธนาคาร

จุดเด่นของโครงการ IFM
         
โครงการ iFM เปิดโอกาสให้สร้างความฝันให้เป็นความจริง โดยการจ่ายผลตอบแทนแบบยั่งยืนและยาวนาน ตามอายุสัญญาสินเชื่อ และสามารถแนะนำสมาชิกเพิ่มได้โดยไม่จำกัดจำนวน ผลตอบแทนที่ได้รับสามารถส่งมอบเป็นมรดกทางธุรกิจให้กับทายาทตามที่ระบุไว้ก่อนแล้ว สามารถทำร่วมกับงานประจำเพื่อเป็นรายได้พิเศษที่มีความมั่นคง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลา และความสามารถพิเศษใดๆ มากมาย เพียงแค่แนะนำเพื่อนๆ  ครอบครัว และคนรู้จักมาเป็นสมาชิก และ/หรือ เป็นลูกค้าสินเชื่อในโครงการนี้ สมาชิกมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายกับธนาคาร ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงสูง ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
 
คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ IFM
         
1 บุคคลทั่วไปทั้ง ชาย- หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา
          2 วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือมัธยมศักษาปีที่ 6 ขึ้นไป
          3 เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
          4 มีความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจทำงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
 
เอกสารประกอบการสมัครและค่าธรรมเนียมต่างๆ
          - ใบคำขอเข้าร่วมโครงการ IFM             1 ฉบับ   พร้อมระบุรายละเอียดครบถ้วน
          - สำเนาบัตรประชาชน                         1 ฉบับ   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          - สำเนาทะเบียนบ้าน                           1 ฉบับ   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          - สำเนาหน้าบัญชีธนาคารอิสลาม           1 ฉบับ   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          - รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว                      1 ใบ      (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
          - 500 บาท สำหรับค่าสมัครสมาชิก (ครั้งแรกครั้งเดียว)
          -
200 บาท ต่อปี สำหรับการต่ออายุสมาชิกรายปี (ปีละ 1 ครั้ง)
            ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี จะหักจากบัญชีเงินฝากของธนาคารอิสลาม
            ของสมาชิกโดยอัตโนมัติ
 

 

 

  


 

กฤชจ์พนธ์ อัฏฐาธนมงคล (Jump)

ติดต่อ : 085-1991-432 (Dtac)

รหัสสมาชิก iFM : 750092160

อีเมล์: ifmteam@hotmail.com

Username

Password

forget password

13:12   ชลธิชา  พุทรา
21:45   นายปกาศิต   บิน อับราฮ์ม
03:20   วิสสุตา  สุขสำราญ
05:58   อัจฉราภรณ์  อิ่มกระโทก
01:18   นาย ธนกร  สุขเจริญ
08:44   จันทรารัตน์  อิ่มอ้วน
07:20   ประภานิ  ฉ่ำกระมล
01:03   บวรวัสส์  จรัสสิริภักดี
13:17   อรรฐกร  แก้วมณี
17:42   วีรศักดิ์  มีเสียง
11:35   โชติกา  อ่ำศรี
22:41   กานต์  พุกปบุตร
15:01   นางสาวกณิกา  จันทะพงษ์

สถิติวันนี้ 9 คน
สถิติเมื่อวาน 31 คน
สถิติเดือนนี้ 560 คน
สถิติปีนี้ 4617 คน
สถิติทั้งหมด 39155 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-19