อยากได้เงิน อยากมีรายได้ iFM คือ ปรากฎการณ์ใหม่ ของการรายได้เสริมที่ยั่งยืน แค่บอกต่อ...ก็มีรายได้ สมัครฟรี!!

 

ขอแจ้งผู้สนใจสินเชื่อ!!

ขณะนี้ทางธนาคารอิสลามหยุดให้บริการสินเชื่อชั่วคราว หากสนใจสินเชื่อกรุณากรอกข้อมูล

เมื่อทางธนาคารอิสลามกลับมาให้บริการสินเชื่อ จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ หรือ โทรศัพท์

คลิกเพื่อกรอกข้อมูลสนใจสินเชื่อ
  

 

ความเป็นมาของโครงการ
         
(AI Jualah) อัลญุอาละฮ์ คือ การผูกพันค่าตอบแทนที่กำหนดแน่นอนให้แก่การทำงานที่แน่นอนรู้กันเป็นอย่างดี เพื่อผู้นั้นสามารถทำภารกิจได้บรรลุผลที่ตั้งไว้
          โครงการ IBank Family Member (IFM) เป็นการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาช่องทางการเข้าถึงลูกค้ารูปแบบใหม่ นอกเหนือไปจากการใช้เครือข่ายสาขา โดยสมาชิกในโครงการจะได้รับผลตอบแทน เมื่อแนะนำลูกค้ามาใช้บริการที่ธนาคารนำมาเสนอต่อลูกค้าผ่านโครงการ IFM ถ้าสมาชิก IFM มีจำนวนสมาชิกในเครือข่ายมากขึ้น สมาชิกผู้แนะนำจะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยมีระดับชั้นการแนะนำสมาชิก 4 ระดับ สมาชิก IFM จะได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง ซึ่งจะเป็นไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน Eligble Products* โดยสมาชิก IFM จะได้ผลตอบแทนเมื่อลูกค้าที่แนะนำมาให้กับธนาคารได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อและชำระค่างวดสินเชื่อตรงตามเวลาที่กำหนด ธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่สมาชิก IFM เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร
          **Eligble Products คือผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ธนาคารนำเข้าสู่โครงการ IFM ธนาคารจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป พร้อมกับเงื่อนไขการแบ่งปันรายได้ระหว่างสมาชิก IFM กับธนาคาร

จุดเด่นของโครงการ IFM
         
โครงการ iFM เปิดโอกาสให้สร้างความฝันให้เป็นความจริง โดยการจ่ายผลตอบแทนแบบยั่งยืนและยาวนาน ตามอายุสัญญาสินเชื่อ และสามารถแนะนำสมาชิกเพิ่มได้โดยไม่จำกัดจำนวน ผลตอบแทนที่ได้รับสามารถส่งมอบเป็นมรดกทางธุรกิจให้กับทายาทตามที่ระบุไว้ก่อนแล้ว สามารถทำร่วมกับงานประจำเพื่อเป็นรายได้พิเศษที่มีความมั่นคง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลา และความสามารถพิเศษใดๆ มากมาย เพียงแค่แนะนำเพื่อนๆ  ครอบครัว และคนรู้จักมาเป็นสมาชิก และ/หรือ เป็นลูกค้าสินเชื่อในโครงการนี้ สมาชิกมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายกับธนาคาร ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงสูง ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
 
คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ IFM
         
1 บุคคลทั่วไปทั้ง ชาย- หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา
          2 วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือมัธยมศักษาปีที่ 6 ขึ้นไป
          3 เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
          4 มีความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจทำงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
 
เอกสารประกอบการสมัครและค่าธรรมเนียมต่างๆ
          - ใบคำขอเข้าร่วมโครงการ IFM             1 ฉบับ   พร้อมระบุรายละเอียดครบถ้วน
          - สำเนาบัตรประชาชน                         1 ฉบับ   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          - สำเนาทะเบียนบ้าน                           1 ฉบับ   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          - สำเนาหน้าบัญชีธนาคารอิสลาม           1 ฉบับ   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          - รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว                      1 ใบ      (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
          - 500 บาท สำหรับค่าสมัครสมาชิก (ครั้งแรกครั้งเดียว)
          -
200 บาท ต่อปี สำหรับการต่ออายุสมาชิกรายปี (ปีละ 1 ครั้ง)
            ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี จะหักจากบัญชีเงินฝากของธนาคารอิสลาม
            ของสมาชิกโดยอัตโนมัติ
 

 

 

  


 

กฤชจ์พนธ์ อัฏฐาธนมงคล (Jump)

ติดต่อ : 085-1991-432 (Dtac)

รหัสสมาชิก iFM : 750092160

อีเมล์: ifmteam@hotmail.com

Username

Password

forget password

14:37   นางสาวอังคนา  เพชรคีรี
16:16   ธัญญพัฒน์  นาเมืองรักษ์
00:25   สุภาวดี  หลงทอง
17:13   นายพีรพล  ไทยทอง
07:04   ฟุรกอนร์  วาแมมะซา
16:15   นางสาว วรินรัตน์   คำเป้
15:06   อัจฉราพรรณ  เรไร
21:43   นายมนูญ  บุญประสิทธิ์
16:00   รุ่งตะวัน  ไกรกล
11:33   อรอุมา  เหง้ากอก
06:37   ธนวุฒิ  ปานะโปย
21:34   ดาราชล  มุ้ยมงคล
11:28   ณัฐคเณศ  อมฤตกร
19:30   ธนารัต  สุบรรณรัตน์
11:50   นริศรา  เสาวะใน

สถิติวันนี้ 10 คน
สถิติเมื่อวาน 17 คน
สถิติเดือนนี้ 637 คน
สถิติปีนี้ 1762 คน
สถิติทั้งหมด 30676 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-19